GỬI ĐÁP ÁN

BÀI TẬP

Bạn hãy hoàn thành bài tập này để ĐỦ ĐIỀU KIỆN tham gia học vào buổi tối thứ 3

Hãy xem thật kỹ video sau và trả lời các câu hỏi:

Đây là một trong những kiến thức nền tảng quan trọng trong kinh doanh online mà BẮT BUỘC bạn cần PHẢI HIỂU RÕ

Câu hỏi 1: Theo bạn Kinh doanh ĐA KÊNH là gì? Tại sao lại phải làm đa kênh?

Câu hỏi 2: Sản phẩm đầu phễu có mục tiêu là gì?

Câu hỏi 3: Hệ sinh thái sản phẩm có những gì? Mục tiêu của từng loại sản phẩm đó là gì?

Vấn đề/ mối quan tâm của bạn khi kinh doanh online là gì?

Bạn mong muốn nhận được gì khi tham gia vào lớp học miễn phí này?