Tất cả Nội dung của TOPMAX đều được bảo mật, nếu chia sẻ tài khoản thì hệ thống sẽ khóa tài khoản của bạn

Media Shopee on Top

Hoàng Mạnh Cường · Tháng Ba 31, 2021

Nội dung Khóa học

Lời giới thiệu, mở đầu khoá học Media Shopee On Top
Chương 1: Sẵn sàng media on top
Chương 2: Quy trình tạo team sản xuất hình ảnh tối ưu chi phí bán hàng trên Shopee
Chương 3: Sản xuất hình ảnh
Chương 4: Sản xuất video
Chương 5: Tối ưu hiển thị trên gian hàng

Giảng viên

+1162 enrolled
Chưa đăng ký
3.000.000₫

Khóa học Bao gồm

  • 19 Bài học