Nội dung Khóa học

Lời giới thiệu, mở đầu khoá học Media Shopee On Top
Chương 1: Sẵn sàng media on top
Chương 2: Quy trình tạo team sản xuất hình ảnh tối ưu chi phí bán hàng trên Shopee
Chương 3: Sản xuất hình ảnh
Chương 4: Sản xuất video
Chương 5: Tối ưu hiển thị trên gian hàng

Giảng viên

+1712 enrolled
Chưa đăng ký
3.000.000₫

Khóa học Bao gồm

  • 19 Bài học

Chào mừng bạn đến với học viên TMĐT TOPMAX